Blues

Voorbeelden

Bij deze link twaalf voorbeelden van een standaard bluesschema met daarbij een thema in mineur. Hierbij kun je improviseren op een mineur pentatonische bluestoonladder.

Bij deze link twaalf voorbeelden van een standaard bluesschema met daarbij een thema in majeur. Hierbij kun je improviseren op een majeur pentatonische bluestoonladder

NB Bladmuziek van dit materiaal is in de maak.

Blues project van de Kizzo Band

De blues is ontstaan  door de muzikale ontmoeting van de Afro-Amerikaanse- en de Europees-Amerikaanse bevolking. Blues stelt je in staat om samen muziek te maken. In het blues project van de Kizzo Band kun je aan de slag gaan met verschillende blues composities. Deze composities zijn gebaseerd op nummers uit verschillende stijlen: gospel, pop, jazz, klassiek. Door met deze nummers aan de slag te gaan maak je niet alleen kennis met de blues maar ook met de nummers waarop ze gebaseerd zijn.

Uitnodiging

– Film jezelf terwijl je improviseert bij een van de bovenstaande voorbeelden.
– Arrangeer een nummer tot een blues of componeer een eigen blues.
Stuur je inzending op aan:
info@rapucation.eu
Indien mogelijk voegen wij jouw improvisatie of jouw nieuwe nummer toe aan deze collectie.

Gebruik van de blues bij de Kizzo Band.

Samen muziekmaken en improviseren staat bij de Kizzo Band centraal. Daarvoor gebruiken we gebaren waarmee je elkaar muzikaal kunt vragen om een herhalend patroon, een solo of een accent te spelen of om iemand te imiteren. Door deze gebaren te gebruiken ontstaat gevoel voor de vorm van een muziekstuk.

Door aan de slag te gaan met blues krijg je naast gevoel voor vorm ook gevoel voor toonladders, akkoorden, toonsoorten, akkoordenschema’s. Dit geeft nieuwe mogelijkheden bij het improviseren.  Om je hierbij te helpen is online materiaal voorbereid.  Er zijn films gemaakt met als doel om daarbij mee te spelen. Die films kun je groter kunt maken door rechtsonder op full screen te klikken. Met escape sluit je full screen. Anderzijds is er bladmuziek (in voorbereiding). Tip: Print de bladmuziek uit, zet de film op full screen en speel mee.

1  eenvoudige melodieën kunt spelen die passen bij een bluesschema. Deze melodieën zijn eenvoudig omdat er herhaling in zit. Je kunt meespelen met de video-opnames. De melodieën zijn uitgeschreven in noten.
2 kunt improviseren op pentatonische blues ladders (toonladders met slechts vijf tonen). Per blues is aangegeven op welke tonen je kunt improviseren. (Bij de blues is Eb improviseer je op alle zwarte tonen van de piano!)
3 een begeleiding kunt spelen van een blues met akkoorden en bas.  Voor elke blues is een akkoordenschema uitgeschreven en voor piano is er een een voorbeeld uitgewerkt in noten.

Informatie bij de voorbeelden:

Elke blues is gebaseerd op  een pentatonische bluestoonladder en maakt gebruik van een bluesschema (akkoordenschema). In de bovenstaande voorbeelden is elk thema geïnspireerd op een bestaand nummer afkomstig uit gospel, jazz, pop of klassiek. Elk combinatie van schema en bluestoonladder  is uitgewerkt voor 12 verschillende toonsoorten. Totaal zijn er 2 x 12 = 24 voorbeelden uitgewerkt.

simpel bluesschema + mineur bluestoonladder
simpel bluesschema + majeur bluestoonladder

Pentatonische bluestoonladder

Bij elke blues is zowel het thema als de improvisatie gebaseerd op een pentatonische bluestoonladder (mineur of majeur)

Mineur bluestoonladder: 1 b3 4 5 b7 (b..v c es f g bes)

Majeur bluestoonladder: 1 b3 3 5 6 (b.v. c es e g a)

Blues akkoordenschema

Bij elke blues is gekozen hetzelfde type bluesschema’s. Er bestaan veel variaties op dit schema maar daar maken we hier geen gebruik van.

Deze bluesschema’s bestaan 12 maten met  akkoorden die zijn  aangegeven in Romeinse cijfers. Deze cijfers corresponderen met de tonen van een diatonische toonladder. b.v. c d e f g a b = I  II   III   IV   V    VI    VII.

De maatsoorten verschillen per blues: er zijn 4/4, 3/4 en 6/8 maten.

Bluesschema
I      IV    I    I
IV   IV    I    I
V    IV    I    I

C  F  C  C
F  F  C  C
G F  C  C

De I staat eerste trap van de toonladder. De IV voor de vierde trap van de toonladder en de V voor de vijfde trap van de toonladder.

Achtergrond van het blues project van de Kizzo Band

Als 16 jarige kreeg Johan ’t Hart les van een student van het conservatorium. Deze student nodigde hem uit een blues te componeren en daarna te noteren. Later volgde Johan ’t Hart de opleiding voor schoolmuziek aan het conservatorium en is toen, geïnspireerd door zijn eerste lessen aan het conservatorium, gaan componeren. Nu, 40 jaar later, pakt hij de draad weer op en heeft pianoles genomen van een jazzdocent. Nu arrangeert hij nummers op een manier dat ze passen in een bluesschema. Deze arrangementen zijn bedoeld om muzikanten in staat te stellen om op alle toonsoorten (C C# D D# E F F# G G# A A# B) te improviseren met ofwel de majeur- of mineur pentatonische bluestoonladders. Alle voorbeelden hieronder beginnen met een begeleiding op piano met daarna de omgewerkte melodie van een bestaand nummer naar een bluesschema. De stijl van het oorspronkelijke nummers is verwerkt in de begeleiding en de melodie (thema).