Hetzelfde

Met het ‘hetzelfde’ gebaar instrueer je een groep of een muzikant om hetzelfde te doen als jij, of als een andere muzikant.

Instructies voor de uitvoer

Houd je onderarmen boven elkaar zodat het lijkt op een = teken. Voor dit gebaar diende een teken uit de wiskunde als voorbeeld:
1 + 1 = (is hetzelfde als) 2. De Kizzo Band maakte er een duidelijk herkenbaar gebaar van.

N.B. De gebaren ‘hetzelfde 2’ en ‘hetzelfde’ zijn identiek. Bij ‘hetzelfde 2’ is het gebaar ingebed tussen selecteren en starten. Bij ‘hetzelfde’ gaan de spelers direct imiteren.

Alles wat de dirigent doet, doen de anderen direct na.

Als je begint met iets voor te doen, kijk dan eerste of iedereen het goed nadoet. Je kunt daarna iets anders laten horen. De groep imiteert nu jouw tweede voorbeeld. Ga hier een tijdje mee door totdat je hoort dat lekker klinkt. Daarna kun je het gebaar voor ‘doorgaan’ laten zien. De anderen gaan dan door en jij hebt nu weer je handen vrij om iets anders te doen.

De dirigent maakt het gebaar Hetzelfde. Daarna doen de muzikanten direct na wat hij of zij voordoet. Als dat lukt kan de dirigent iets anders voordoen, ook dat doen de muzikanten direct na.