Wat

Met deze serie ‘wat’ gebaren kondig je als dirigent aan wat de spelers gaan doen.  Het moment waarop de spelers daadwerkelijk doen wat je van ze vraagt, bepaal je met een ‘wanneer’ gebaar.

Doorgaan -Een speler of een deel van de groep gaan door terwijl daarna de rest stopt.

Voordoen – Call respons

Solo 2 – Meerdere personen tegelijk laten soleren

Met de nu volgende vijf gebaren geeft een dirigent een ritme door aan spelers.

Kwart rust (0)

Kwart noot  (1)

Twee achtste noten (2)

Achtste rust +  achtste noot (3)

Vier zestienden (4)

Doorgaan

Voordoen

Solo

0

1

2

3

4