Tools 4 Moods

Informatie voor muzikanten bij Moods

Let op: deze pagina veronderstelt kennis van de muzikale vaktaal.

Als muzikant kun je muziek op vele manieren benaderen, analytisch, als actief muzikant of als luisteraar, componist, als improvisator of als dirigent. Bekijk hieronder een aantal opties waarmee je je als improviserende muzikant kunt opstellen als dirigent of componist. Bekijk hier de mogelijkheden om je te bekwamen in het spelen van akkoordenschema’s, in het soleren en maak kennis met verschillende ‘Moods’ en in het wisselen daartussen. Hoe flexibeler je hierbij bent, hoe makkelijker je met anderen kunt samenspelen.

Inhoud

1 Muzikale middelen
1.1 Toonsoort
1.2 Toonladder
1.3 Akkoordenschema
1.4 Bladmuziek
1.5 Muziekstijlen
1.5 Maatsoort
1.7 Tempo
1.8 Ritme
1.9 Rollen combineren
1.10 Rollen wisselen

2 Moods veranderen door op een afbeelding te gaan staan
2.1 Gebaren en Moods op twee verschillende plaatsen aangeven
2.2 Gebaren en Moods op één plek aangeven
2.3 Moods at Random

3  Meespelen met vier afzonderlijke Moods
3.1 Meespelen met mood baby
3.2Meespelen met mood droevig
3.3 Meespelen met mood blij
3.4 Meespelen met mood energiek

4 Meespelen met combinaties van moods
4.1 Meespelen met Warming-up
4.2 Meespelen met Cool-down

5 Maken van moods
5.1 Baby
5.2 Droevig
5.3 blij
5.4 Energiek

6 Webapplicaties
6.1 Moods at random

7 Toepassingen moods naast muziek

8  Oorspronkelijke theorie ‘Moods’ uit 1985

1 Muzikale middelen

Nu volgt een een bespreking van de moods vanuit verschillende muzikale middelen zoals: Toonsoort, toonladder, akkoordenschema, bladmuziek, muziekstijlen, maatsoort, tempo en ritme

1.1 Toonsoort

Als muzikant heb je doorgaans een voorkeur voor bepaalde toonsoorten. Bij dit onderwerp verruim je je ervaring door te spelen in verschillende toonsoorten.

Met het Blues project heb je de beschikking over 48 composities, vier in elke toonsoort (Blues Project). Deze aanpak met 48 blues composities is gemaakt in verschillende stijlen naar analogie van Bach -Wohltemperierte klavier. Er zijn twaalf toonsoorten:  C,  C#,  D,  Eb,  E,  F,  F#,  G,  Ab,  A,  Bb,  B. Nu volgt een overzicht van nummers met daarbij een link naar een embedded Scratchprogramma

Toon-
soort
Blues of JazzBlues tempo Maat-soort Embedded voor
moodsgroep
Akkoordenschema voor Band
C Blues ¼=132 3/4 01 Scratch 01 Burlen
Blues 1/8=100 6/8 13 Scratch 13 House in new Orleans
JazzBlues ¼=122 4/4 25 Scratch 25 Jealous
JazzBlues ¼=140 2/4 37 Scratch 37 Moldau
Db/C# JazzBlues ¼=132 4/4 26 Scratch 26 Give me that old time religion
JazzBlues 1/8=156 12/8 38 Scratch 38 Mondscheinsonate
D JazzBlues ¼=155 4/4 27 Scratch 27 Vivaldi
Eb/D# Blues ¼=194 4/4 16 Scratch 16 By the waters of Babylon
E Blues ¼=138 4/4 05 Scratch 05 Ponyland
JazzBlues ¼=55 3/4 41 Scratch 41 Satie
F JazzBlues ¼=120 4/4 30 Scratch 30 Blueberry Hill
JazzBlues ¼=176 4/4 42 Scratch 42 Schubert
Fis/Gb
G JazzBlues ¼=122 4/4 44 Scratch 44 Debussy
Ab/G# Blues ¼=66 4/4 21 Scratch 21 Black Orpheus
JazzBlues ¼=80 3/4 45 Scratch 45 Chopin
A Blues ¼=160 4/4 10 Scratch 10 Nobody knows the trouble I’ve seen
JazzBlues ¼=72 4/4 34 Scratch 34 Bach
Bb/A# JazzBlues 1/8=200 5/8 47 Scratch 47 Simeon ten Holt
B Blues ¼=144 4/4 24 Scratch 24 Summertime
JazzBlues 1/8=200 6/8 36 Scratch 36 Can’t help falling in love
JazzBlues 1/8=130 9/8 48 Scratch 48 Cezar Frank

1.2 Toonladder

Doorgaans ben je gewend aan een bepaalde toonladder. Bij dit onderwerp doe je ervaring op met het improviseren met behulp mineur en de majeur Blues Toonladders

Bij het Blues Project zijn de melodieën van de helft van de bluescomposities gebaseerd op een majeur bluestoonladder:  1 – 12 en 25 – 36.
De andere helft is gebaseerd op een mineur bluestoonladder: 13 – 24 en 37 – 48

1.3 Akkoordenschema

Bij vrijwel alle muziek is er sprake van een akkoordenschema. Veel populaire nummers hebben een opeenvolging van vier akkoorden die zich steeds herhaalt. Zie voorbeeld 4Moods-Pharrell-Williams-Happy

Bij het blues project zijn twee soorten blues schema’s toegepast. Alle blues schema’s hebben op deze site een lengte van 12 maten.  Je kunt kiezen uit een eenvoudig bluesschema’s, of je kunt kiezen voor een gecompliceerder JazzBlues akkoordenschema (zie Blues Project).

De eerste helft van alle composities van het Blues Project is gebaseerd op een eenvoudig blues akkoordenschema: 1 – 24
De tweede helft van het Blues Project is gebaseerd op een complexer JazzBlues akkoordenschema: 25 – 48

1.4 Bladmuziek

Wil je je bekwamen in het spelen van bladmuziek? Bij elke compositie van het Blues Project  is bladmuziek toegevoegd. Klik op één van de 48 composities. Bij de pagina die dan opent zie je rechtsboven een link naar bladmuziek.

Bij elke pagina van het Blues project is er rechtsboven een link naar bladmuziek. Bij die bladmuziek staat links bovenaan vermeld op welk muziekstuk deze blues is gebaseerd.

Een uitvoering van deze bladmuziek op piano is te zien in een video linksboven bij elke pagina van het Blues project.

Elke video heeft een ABAB structuur. Bij deel A speel je de onderste twee balken. Bij deel B speel de bovenste melodie en gebruik je als begeleiding de aangegeven akkoorden.

Onderaan de pagina staat een link naar een video van de originele opname van het stuk waar de blues op is gebaseerd. Deze originele opname kan een totaal ander karakter hebben dan de nieuwe compositie.

1.5 Muziekstijlen.

Elke stijl heeft muzikale kenmerken. Bij het Blues Project zijn de 48 composities gebaseerd op verschillende stijlen. Iets van die stijl, of van de melodie van het oorspronkelijke stuk is terug te vinden in de nieuwe blues compositie. Informatie over de stijl tref je bij het Blues project aan bij de bladmuziek. Klik op een bluescompositie. Bij de pagina met bladmuziek vind je de stijl links bovenaan bij de pagina.

1.6 Maatsoort

Meestal heb je een favoriete maatsoort waar je graag in speelt. Bij de selectie van nummers voor het Blues Project verschillende maatsoorten toegepast. Doe ervaring op met het spelen in deze maatsoorten: 3/4, 4/4, 5/4. 6/8, 7/8 en 9/8.

Bij de vierkwartmaat  kun je elke tel accentueren, of om de tel een accent geven

Alle tellen accentueren: 1,2,3,4

Om de tel accentueren 1, 2, 3, 4 (deze vorm van uitvoeren noemt met alla breve)

Nu volgt een lijst met maatsoorten met rechts vermeld welke nummers deze maatsoort gebruiken.

 • 3/4
 • 4.4
 • 5/4
 • 6/8
 • 7/8
 • 9/8
 • 12/8
 • 01, 22, 31, 41, 45.
 • 02, ,03, 04, 05,06,07, 08, 09, 10, 11, 12,
  14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 44,
 • 47
 • 13, 23, 36, 40, 43,
 • 46
 • 48
 • 38,

1.7 Tempo

Met ‘Moods’ kun je je stemming beïnvloeden. Door geleidelijk het tempo te verlagen zorg je voor ontspanning. Bij kijk hiervoor de pagina Sleep Tight met muziekjes waarmee je kleine kinderen helpt om in slaap te komen. De uitvoering is steeds met harp en klokkenspel en het tempo vertraagt voortdurend. Kijk of je zelf ook in staat bent jouw muziek geleidelijk te vertragen. De term hiervoor die men in de muziek gebruikt komt uit het Italiaans en is ‘Ritenuto’

Lijst met nummers waaraan moods zijn toegevoegd in oplopend tempo:

nummer maatsoort Kwart/achtste tempo
41 3/4 kwart 55
21 4/4 kwart 60
34 4/4 kwart 76
45 3/4 kwart 80
13 6/8 achtste 100
30 4/4 kwart 120
25 4/4 kwart 122
44 4/4 kwart 122
48 9/8 achtste 130
01 3/4 kwart 132
26 4/4 kwart 132
05 4/4 kwart 138
37 2/4 kwart 140
24 4/4 kwart 144
38 12/8 achtste 150
27 4/4 kwart 155
10 4/4 kwart 160
42 4/4 kwart 176
16 4/4 kwart 194
36 6/8 achtste 200
47 5/8 achtste 200

1.8 Ritme

Gebruik de app In Tempo om te leren ritmes in de maat van blad te spelen, ritmes te improviseren of te componeren.

1.9 Rollen combineren

Improvisaties van de Kizzo Band vinden plaats in een kring. In de onderstaande afbeelding heeft improviseren een centrale rol. Als je met meerdere muzikanten tegelijk improviseert,  combineer je verschillende rollen zoals die van componist, uitvoerder en luisteraar.

1.10 Rollen wisselen

De rol van dirigent is doorgaans weggelegd voor één persoon. De Kizzo Band doorbreekt dit patroon en geeft in het eerste deel van een bijeenkomst twee personen tegelijk de gelegenheid om invloed uit te oefenen. De ene persoon gaat staan op afbeeldingen van ‘Moods’, de muzikanten weten dan welk mood van hen gevraagd wordt. De ander persoon gebruikt gebaren. Daarmee is het onder andere mogelijk te bepalen wie er wel of niet speelt. In het tweede deel van een bijeenkomst krijgt één persoon de gelegenheid zowel invloed uit te oefenen met moods als met gebaren.

2 Mood veranderen door op een afbeelding te gaan staan

Bij de Kizzo Band spelen twee  aspecten een rol waarmee spelers elkaar non-verbaal aanwijzingen kunnen geven. Gebaren en Moods. Het is mogelijk dit als twee gescheiden onderdelen aan te bieden of als een geheel.

2.1 Gebaren en Moods op twee verschillende plaatsen aangeven

Bij de nu volgende afbeelding zie je dat in een kring van spelers twee onderscheiden plaatsen zijn waar je aanwijzingen kunt geven.

2.2 Gebaren en Moods op één plek aangeven

Bij deze opstellen kan een speler opstaan en zowel een aanwijzing geven met gebaren als met moods.

2.3 Moods at random

Bij de webapplicatie Moods at random zie je steeds een andere icoon. De tijd tussen de verschillende wisselingen is instelbaar. De getoonde icoon kun je dan gebruiken als een aanwijzing voor jou of voor een groep muzikanten om op het moment dat je een andere icoon ziet, te wisselen naar die getoonde stemming.

Tijdens improvisaties leggen wij nu vier iconen op de grond. Elke speler die de mood van een improvisatie wil veranderen, kan opstaan en gaan staan op de door hem gewenste mood. De spelers geven dan vorm aan dit verzoek.

3 Meespelen met vier afzonderlijke Moods

Door de Moods kun je de functie van begeleiding loskoppelen van die van de solo. Elke Mood heeft de functie van een begeleiding waarbij je kunt improviseren en kunt leren improviseren.

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt meespelen:

 1. Percussie: Volg daarvoor de aanwijzingen bij de afzonderlijke Moods hieronder die staan beschreven op de afbeeldingen.
 2. Melodie: Bij de bladmuziek bovenaan elk nummer van het Bluesproject vindt je een melodie. Die kun je bij alle 4 de Moods spelen.
 3. Improviseren in verschillende toonladders. Hierboven staan een aantal toonladders vermeld die je kunt gebruiken tijdens het improviseren.
 4. Akkoorden. Bij elk nummer van het Bluesproject staat een akkoordenschema vermeld.

De manier waarop je speelt verschilt per mood. Kijk hieronder bij de moods voor aanwijzingen over hoe je een improvisatie, een melodie of akkoorden aanpast aan de verschillende moods.

‘Moods’  kun je verbinden aan elk muziekstuk. Iedereen heeft een voorkeur voor een bepaalde  ‘Mood’, zoals een auto zonder gas te geven stationair draait, zo heeft iedereen een neutrale mood. Als je in staat bent alle moods te gebruiken en je je overal in thuis voelt, ben je als muzikant flexibel en in staat met iedereen samen te spelen.

Op de pagina blues 4 moods staan linken naar pagina’s waarbij je mee kunt spelen met moodsarrangementen die zijn gemaakt bij bluescomposities. Elke compositie is voorzien van vier verschillende moods en met combinaties van moods.

Muziek raakt je op een emotioneel niveau. Je kunt de mp3’s van de afzonderlijke moods (bovenste vier knoppen) afspelen door erop te klikken. De gekozen stemming blijft zich dan herhalen. Omdat elke ‘Moods’ een andere energie heeft, zul je merken de door jou gekozen stemming jouw manier van spelen beïnvloedt. Elke stemming heeft een eigen icoon.

Deze moods hebben hetzelfde tempo, dezelfde maatsoort en hetzelfde akkoordenschema én zijn even lang. Speel je ze apart af, dan hebben ze een totaal andere uitwerking.

Nu volgt een beschrijving met muzikale termen van hoe je een ‘Mood’ zelf kunt vormgeven als je meespeelt met een mp3.

3.1 Meespelen met mood baby

Linksboven : Licht+Rustig

Zonder voorkennis meespelen de moods op percussie:

Met kennis van muziek meespelen met moods:

Speel in de maat, gebruik de majeur blues toonladder en speel weinig tonen en gebruik alla breve b.v. 1,2,3,4 (om de tel een accent). Gebruik geen lage tonen. Speel zeer zacht(pp)

3.2 Meespelen met mood droevig

Linksonder: Rustig+Zwaar

Zonder voorkennis meespelen de moods op percussie:

Met kennis van muziek meespelen met moods:

Speel rubato (los van de puls), gebruik de mineur blues toonladder. Speel weinig tonen  en gebruik alla breve b.v. 1,2,3,4 (om de tel een accent). Gebruik lage tonen. Speel zacht (p).

3.3 Meespelen met mood blij

Rechtsboven: Licht+Druk

Zonder voorkennis meespelen de moods op percussie:

Met kennis van muziek meespelen met moods:

Speel in de maat. Gebruik de majeur blues toonladder. Speel veel tonen  en geef elke tel een accent b.v. 1,2,3,4. Gebruik lage tonen. Speel sterk (f)

3.4 Meespelen met mood energiek

Rechtsonder: Zwaar+Druk

Zonder voorkennis meespelen de moods op percussie:

Met kennis van muziek meespelen met moods:

Speel rubato (los van de puls), gebruik de mineur blues toonladder. Speel veel tonen (elke tel een accent b.v. 1,2,3,4) en speel virtuoos. Bij deze ‘mood’ gebruik je wel lage tonen. Speel zeer sterk (ff).

4 Meespelen met combinaties van moods

De manier waarop je moods achter elkaar zet hebben verschillende uitwerkingen. Bij toenemende energie werkt dit als een warming-up. Bij afnemende energie werkt dit als een cool-down.

4.1 Meespelen met Warming-up

Als je de ‘Moods’ plaatst in een volgorde van toenemende energie kun je het gebruiken als warming-up.

4.2 Meespelen met Cool-down

Als je de ‘Moods’ plaatst in een volgorde van afnemende energie heeft het een ontspannende uitwerking: Cool-down.

Een aantal voorbeelden van cool-down mp3’s

met daarbij bijdragen van muzikanten die aan deze muziek een eigen bijdrage toevoegen.

5 Maken van Moods

Op deze site gebruiken mp3’s en wav’s om muziek af te spelen. Deze files zijn gemaakt met het muziekprogramma Studio One. Andere voorbeelden vanmuziekprogramma’s waarmee je dit soort Moods files kunt maken zijn Cubase, Logic, Ableton, Garageband etc.

Nu volgen per Mood algemene aanwijzingen voor instrumentatie en manieren van spelen.

5.1 Baby

Instrumentatie: harp + klokkenspel (of iets anders dat vriendelijk en onschuldig klinkt en een baby die ligt te slapen niet zou verontrusten).

Manier van spelen: gebruik weinig tonen – alla breve b.v. 1,2,3,4 (om de tel een accent). Gebruik geen lage tonen. Speel zeer zacht(pp).

Voordat je jouw arrangement ‘baby’ exporteert naar een mp3 of wav stel je het mastervolume in op max -36 Db

5.2 Droevig

Instrumentatie: Cello + contrabas pizzicato + hoorn  (of iets anders dat bedachtzaam en serieus klinkt)

Manier van spelen: Speel weinig tonen  en gebruik alla breve b.v. 1,2,3,4 (om de tel een accent). Gebruik lage tonen. Speel zacht (p).

Voordat je jouw arrangement ‘droevig’ exporteert naar een mp3 of wav stel je het mastervolume in op max -30 Db

5.3 Happy

Instrumentatie: Piano + Pizzicato Bas + synthesizer (of iets anders dat blij en vlot klinkt).

Manier van spelen: Speel veel tonen  en geef elke tel een accent b.v. 1,2,3,4. Gebruik lage tonen. Speel sterk (f)

Voordat je jouw arrangement ‘blij’ exporteert naar een mp3 of wav stel je het mastervolume in op max -18 Db

5.4 Energiek

Instrumentatie: Piano + Elektrische bas + rauwe synthesizer + drums (of iets anders dat energiek klinkt).

Manier van spelen: Speel veel tonen (elke tel een accent b.v. 1,2,3,4) en speel virtuoos. Bij deze ‘mood’ gebruik je wel lage tonen. Speel zeer sterk (ff).

Voordat je jouw arrangement ‘Energiek’ exporteert naar een mp3 of wav stel je het mastervolume in op max -12 Db

6 Webapplicatie

Via deze site zijn een aantal webapplicaties te bereiken. Bekijk hiervoor de pagina over scratch. Een tweede voorbeeld van een webapplicatie op deze site is ‘Moods at random‘.

7 Toepassingen moods naast muziek

Niet alleen bij muziek maar ook in het onderwijs kunnen Moods een bijdrage leveren aan een goede sfeer in de klas.
https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-maken/energieregulatie/

8 Oorspronkelijke theorie ‘Moods’ uit 1985

De opzet van Moods is voor het eerst geïntroduceerd in 1985. Zie een publicatie in een tijdschrift van het improvisatietrio All Fools.
https://www.kizzoband.nl/wp-content/uploads/2020/04/FoolsInFormatie.pdf

Deze theorie is inmiddels aangepast. In de huidige opzet kun je alle Moods tegelijkertijd spelen omdat elke ‘Mood’ dezelfde toonsoort gebruiken, dezelfde maatsoort, hetzelfde tempo en hetzelfde akkoordenschema. In de oude opzet die staat beschreven in de pdf wringt dan zowel mineur + majeur en de verschillende tempo’s. De oplossing voor de tempoverschillen is dat in de nieuwe opzet bij de linker twee Moods in een half tempo speelt (a la breve) worden en bij de rechter twee Moods alle tellen een accent geeft. Deze twee manieren van spelen laten zich uitstekend combineren.