Over ons

Johan ’t Hart

Bij de Kizzo Band, maken wij, samen met het publiek,  muziek met gebaren. Door gebaren te gebruiken, kan de dirigent tijdens het spelen “praten” met alle muzikanten, zonder daadwerkelijk te praten. Iedereen, die dat wil, mag een keer dirigent zijn. Zo maken wij echt sámen muziek.

Zowel muzikanten als het publiek vinden het gevoel fantastisch om als dirigent met een simpel gebaar een groep  iets te laten doen. Ook als muzikant is het spannend, omdat je heel goed op de dirigent moet letten. Hij/zij kan op elk moment een gebaar maken en dat gebaar vertaal je als muzikant in muziek.

Jaren geleden ben ik als muziekdocent begonnen met het gebruik van gebaren om muziek te maken. Ik heb samen met anderen onderzocht welke gebaren het beste werken. Voor de onderstaande muzikale acties hebben we inmiddels gebaren bedacht:

– start,stop of doorgaan
– kort (accent) of lang (toon aanhouden)
– harder of zachter
– tempo (sneller of langzamer)
– ritme
– imiteren of zelf iets verzinnen
– solo of begeleiden

Davy Raabe

Ik geef samen met Johan les aan kinderen met behulp van de gebaren én ik speel met hem in de Kizzo Band waarin zowel de muzikanten als publiek met deze gebaren werken. Deze manier van muziek maken spreekt mij heel erg aan, omdat ik zie hoeveel plezier iedereen heeft.  Als we optreden met de band en ook tijdens onze lessen wordt zo min mogelijk gesproken en zoveel mogelijk muziek gemaakt. Daarbij merken wij dat zowel ons publiek waar we voor optreden als de kinderen die wij lesgeven het leuk vinden om met gebaren muziek te maken alhoewel het soms spannend is in het begin. Als snel valt die spanning weg na het maken van de eerste gebaren.